6 magyar vallásos rádió

6 magyar vallásos rádió

A jól ismert formátumok mellett vannak képviselői Magyarországon a vallásos rádióknak is.

vallasos_radio.jpg

Forrás: The Digital Breakdown

UPDATE:

Hál'Istennek Ti még jobban résen vagytok!
Szóltak, hogy létezik a Sola Rádió,amely a honlapjának tanulsága szerint 24 órás vallási műsorának célja a keresztény hit és értékrend alapjain szolgálni, tájékoztatni hallgatóit, és ezáltal igényes időtöltési alternatívát nyújtani.Műsorai

...a kereszténység alapvető tanításait, alapelveit, életvezetési tanácsait bemutató, elemző, azokról beszélgetéseket folytató kulturális- és irodalmi magazinok, gyermek- és család tematikájú adások, zenei válogatások, Bibliatanulmányok, igehirdetések, liturgikus istentiszteletek, és a napi adásban szerkesztett információs-és ismeretterjesztő blokkok, továbbá egyéb hírek és közszolgálati műsortartalom.

- írják magukról honlapjukon.
Neves teológusok, szociológusok, tanárok dolgoznak a műsoron, nagyrészt önkéntes alapon. Mindezt átívelve a vallásokon

a műsorok szerkesztésében és készítésében a VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD érdekében törekszünk a keresztény felekezetekkel, vallási közösségekkel való együttműködésre, valamint teret nyújtunk a zsidó kulturális értékek megjelenítésének is.

Innen pedig a cikk eredetije...

Mindenekelőtt azt érdemes tisztázni, hogy mi a különbség az egyházi-, a vallási-, és a vallásos rádiók között.
Nagy vonalakban úgy lehetne megfogalmazni, hogy a finanszírozás dönti el, hogy minek nevezzük.
Ahol az egyház tulajdonrészt vállal részben, vagy egészben egy rádióban, az lesz az egyházi.
Az pedig, amelyik magánkézben van és vallási tartalmat szolgáltat részben, vagy egészben, az lesz a vallási
rádió.

A nemzetközi rádiós terminusban összefoglalóan „religious radio” néven találkozhatunk ezekkel a rádiókkal, de
megkülönböztetésükre sokszor nem is tesznek kísérletet. Én, ha összefoglalóan kell megneveznem őket, a
továbbiakban a vallásos rádiózás kifejezést használom majd. Ez kellően összefoglaló.
A két fogalom közötti különbségről bővebben a magyar vallástudományi blogon lehet olvasni. 

Itthon négy, nagy analóg földfelszíni sugárzásban hallgatható hálózat megalakulásuk sorrendjében:

Szent István Rádió

A Szent István Rádió az első hazai, teljes egészében vallásos rádió. Eleinte egy adó volt, 2000-től számítva egri központtal és stúdióval, illetve egy miskolci adóval, majd 2004-től az állam felkínálta a Petőfi Rádió volt középhullámú, országos lefedettségű sávját. Ekkor megalakult a Magyar Katolikus Rádió, budapesti központtal és stúdióval, az egri frekvencián pedig a Szent István Rádió, ami szintén a Magyar Katolikus Egyházhoz tartozott, de a könnyebb megkülönböztethetőség kedvéért más néven folytatta. A 2004-es szétválást követően, amikor a Magyar Katolikus Rádió megalakult, a Szent István Rádió maradt Miskolcon, Hatvanban, Sátoraljaújhelyen és Egerben, majd több jogosultságot is szereztek az elmúlt évek alatt.
Megfigyelhető, hogy mivel mindkét rádió, vagyis a Szent István Rádió és a Magyar Katolikus Rádió is a
Magyar Katolikus Egyház tulajdonában és patronálása alatt áll, nem "zavarják egymást" sem a pályáztatásban, sem vételkörzetükben.
A Szent István Rádió műsorai közszolgálati jelleget öltenek, és tematikájukban ugyanazt a pre-evangelizációs jelleget teljesítik be, mint a Magyar Katolikus Rádióban. A Szent István Rádió weboldalán a következőket olvashatjuk erről:

Rádiónknak nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is bevonnia a különböző társadalmi erőket a műsorkészítésbe, mert, ahogy a vatikáni dokumentum, a Communio et progressio küldetésünket megfogalmazza: Az egyház nemcsak a saját tagjaival, hanem az egész világgal folytat párbeszédet.

Ennek fényében egyébként az adó több imacsoporttal tartja a kapcsolatot, és rendszeresen önkénteseket
szerepeltetett műsoraiban. A weboldaluk információi szerint 37 munkatárssal dolgoznak, ebben már a
vezetőségük is benne van, de több külsős munkatársuk csak beszállítóként dolgozik neki

A Szent István Rádió folyamatosan, napi 24 órában sugároz, közszolgálati jellegű, közösségi adóként.
Műsoridejében főként közszolgálati jellegű műsorok hangzanak el, amelyek átfogják a mindennapi élet egészét. Saját maguk által megfogalmazottan is elmondhatjuk, hogy a műsoraik, a társadalom és a kultúra minden lényeges kérdéséről szólnak. A szentistvanradio.hu-n továbbá olvashatjuk, hogy elsősorban az emberi hangra építenek, a szöveg aránya a zenéhez képest 53,45 %. A zenei kínálata visszafogott és széleskörű, olyannyira, hogy olykor-olykor a legpopulárisabb irányba is képes elindulni. 

Magyar Katolikus Rádió

A Magyar Katolikus Rádió - továbbiakban MKR - teljes egészében egyházi rádiónak tekinthető, mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia birtokolja. Az MKR az ország területén kvázi „megosztozott” a Szent István Rádióval, vagyis ők főleg Magyarország nyugati- és középső részére fókuszálnak, de a jövőben Kelet-Magyarországra is szeretnének terjeszkedni. A bővülés közben ügyelnek arra, hogy ugyanazt a területet ne fedjék le ketten is. A rádió műsorai a közösségi műsorszolgáltatás érdekében közszolgálati jellegűek, de sokkal konzervatívabb megjelenéssel, mint a Szent István Rádió esetében.
Saját honlapjukon ekképpen írnak erről:

Közszolgálati műsorstruktúránkkal segítünk eligazodni és tájékozódni az élet számtalan területén és a mindennapok kérdéseiben. Szerepet vállalunk a Katolikus Egyház tanításának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, valamint anyanyelvünk értékeinek megőrzésében.

Az MKR az egyik legnagyobb magyarországi technikai apparátust és szerkesztőséget vonultatja fel a rádiók között.
Zenei világa a klasszikus egyházi zene felé tolódik, de több klasszikus zenei művet is lehet hallani, de ezek inkább csak kiegészítik a műsort, mintsem meghatározzák ezt.

Mária Rádió

2006 januárjában kezdte meg teljes magyar nyelvű adásával sugárzását az olaszországi központtal rendelkező nemzetközi rádió hálózat magyar tagjaként a magyar Mária Rádió. Ez a hálózat nem azonos a
Lengyelországban fogható Maryja Radio-val, amely nem csak nevének írásképében, de tulajdonosi
szerkezetében is eltér. A lengyel Mária Rádiónak például van egyházi vonatkozása a tulajdonlást és felügyeletet is tekintve, az olaszországi központú hálózatnak viszont nincs.
Ez tehát az első olyan rádió Magyarországon, ami egy vállalkozás részét képezi, egyházhoz jogilag nem kötődik, de mégis vallási tartalmat szolgáltat. Az olasz rádióhálózat 1983-ban jött létre egy észak-olaszországi kisvárosban Erbaban, akkor még egyházi rádióként. A kezdeti technikai malőrök és amatőr hozzáállás után 1987-ben újraszervezték a rádiót, akkor a „Radio Maria” egyesület vette át az irányítást, amely egyesületben világi hívek és egyházi személyek önkéntes alapon dolgoztak együtt. Kidolgoztak egy új programstruktúrát, amelyben az imádságot és a katolikus hit oktatását helyezték küldetésük középpontjába.
Hamar teret hódítottak Olaszországban, majd 1998-ban megalakult a Mária Rádió Világhálózata, amelyet a
rádió saját nyelvhasználatában Világcsaládnak nevez, és 48 országban van jelen a világban.
Magyarországi története 2004-ben kezdődik, amikor Újvidéken és Szabadkán már napi 12 órás magyar nyelvű adást ad a Mária Rádió.

A magyarországi hálózatépítése a fővárosban kezdődött, amikor 2005-ben a Világcsalád anyagi támogatásával, a Mária Rádió Közhasznú Társaság 100%-ban felvásárolta a budapesti, FM 94,2 frekvenciával rendelkező FM4 Kft-t. Érdekes, hogy ugyanennek az évnek a végén egy a református egyház tulajdonában álló budapesti házban kialakították a stúdiókat és a rádiózás egyéb feltételeit, szintén a Világcsalád anyagi segítségével.
2006. január 15-én kezdődött a műsorkészítés és sugárzás ötven önkéntes közreműködésével.
A műsoraik az eddig megismert egyházi adókéhoz képest is különleges jelleget öltenek. A katolikus-, és
református egyházi rádióknál is elmondtuk, hogy törekednek a világi tartalmakra, a vállalt közszolgálati
tartalom mellett. A Mária Rádió is közösségi rádió, de műsorai a kezdetek óta szinte tisztán beszéd alapúak.

Érdekesség, hogy a magyar Mária Rádió adásának előkészítését már 1997-ben elkezdték, jóval korábban, a Magyar Katolikus Rádió elindulása előtt. Az előkészületi munkálatokban több katolikus pap is részt vett, pedig a rádió maga nem tartozik az egyházi kötelékbe, az azt tulajdonló és üzemeltető alapítvány megfogalmazása szerint:

…a Mária Rádió független jogi, pénzügyi, működési és irányítási szinten, miközben az adása sugarába tartozó egyházmegyék szolgálatában állónak tekinti magát, a közösség érdekében és rádiós irányelvek szerint…

Sőt, ahogy a weboldalukon olvashatjuk:

A Mária Rádió a Katolikus Egyház mint tanító hittudományi ellenőrzése alá helyezkedik és úgy tekinti magát – bár szabad rádió –, mint az Egyházért, az Egyházzal és az Egyházban létező rádiót.

Műsorait úgy készíti, hogy aktív szerves részének tekinti magát a Katolikus Egyházban, híreit, információit, más egyházi forrásokkal egyeztetve közli, ily módon hitelesítve forrásaikat.  A Mária Rádió saját weboldalán a követező kategóriák alapján osztja be közel 60 műsorát:

  • ima
  • tanító
  • életvezetés.

A rádió egyik alappillére az önkéntesség, mint, ahogy mariaradio.hu-n található hitvallásukban is írják:

A Mária Rádió feladatait alapvetően önkéntesek látják el, akik ezzel töltik be a keresztény létükből fakadó örömhírt terjesztő kötelezettségüket.

Európa Rádió

Az Európa Rádió Magyarország harmadik vallásos tartalmú rádiója, a Magyar Református Egyház tulajdonában van. A csatorna eltérően a Magyar Katolikus Rádiótól és a Szent István Rádiótól nem egy teljes egyház támogatását, hanem két egyházkerületét bírja, így, habár egyházi rádiónak nevezhető, de nem teljes a birtokviszony.

Az Európa Rádió 2001-ben kezdte meg működését Miskolcon, akkor még magánkézben lévő, egyházi kötődéssel nem rendelkező rádióként. Az egyetlen vallásos kötődésük az volt, hogy a Magyar Református Egyház miskolci egyház kerülete egy egyórás hitéleti műsort tartott fent ezen az adón. 2005-ben az Európa Rádió akkori tulajdonosai felkínálták megvételre a rádiót a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, aminek központja Miskolcon van, és aminek egyházi vezetője akkor Csomós József volt. A vételi árat egyedül ez az egyházkerület nem tudta kigazdálkodni, ezért felvették a kapcsolatot a debreceni székhelyű, Tiszántúli Református Egyházkerülettel, aminek ekkor a vezetője Bölcskei Gusztáv volt. A megegyezésük alapján 50-50%-os birtokviszony mellett, megvették a frekvenciajogosultságot.

Az Európa Rádió hálózata eltérően a katolikus rádióktól nem vételkörzet bővítéssel épül fel, hanem hálózatba kapcsolódással.

Az Európa Rádió műsorstruktúrája szintén közszolgálati jellegű, tehát több a szöveges tartalom - ez nagyjából 40 percet jelent egy órán belül, és a zenéinek is több, mint fele magyar nyelvű. A műsorok között itt is kiemelhető, hogy több beszélgetős és közéleti műsor van, a vallási tartalom itt sem nagyarányú.  A hálózatban több munkatárs is dolgozik úgy, hogy a miskolci központon túl a nyíregyházi, debreceni, szegedi adónál szerkesztik a négy órás helyi műsort. Ez az egyik feltétele a hálózatba kapcsolódásnak.

Az Európa Rádió zene kínálatában több zenei tartalom található, mint az előzőkben bemutatott rádiókban. Ezek stílusa főleg a magyar klasszikus rock határterületeiről, oldies zenei vonulattal hallgathatók.

A további helyi érdekeltségű, analóg földfelszíni sugárzású vallási- és egyházi rádió:

Halas Rádió

A Halas Rádió az FM 92.9 MHz-es frekvencián és online is hallható a nap 24 órájában, Kiskunhalason és 30
km-es vételkörzetében több mint 60.000 embert ér el.
Üzemeltetője a Halas Nonprofit Rádió Kft, amelynek egyik tulajdonosa a Kiskunhalasi Református
Egyházközség, így részben ez is egy egyházi rádiónak tekinthető. Közösségi rádió, tehát műsorai nagy része közszolgálatilag tematizált. Saját bevallásuk szerint főleg a magyar könnyű zenére koncentrálnak, amire nagy hangsúlyt fektetnek a szerkesztés során. A műsor jellege sokban hasonlít egy helyi rádióéhoz, és több erre utaló nyomot is megmutat a műsorrend, de emellett sor kerül benne klasszikus egyházi, vallásos tartalomra is.
Munkatársaik száma 12 a weboldaluk tanulsága szerint. Ebben található profi rádiós, de gyakornoki
programjuknak köszönhetően több lelkes amatőrrel is dolgoznak. A műsorukat modern
popzenével színesítik meg.

Credo Rádió

A szombathelyi illetőségű kisközösségi adó a 98,8 MHz-en, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ gyakorló rádiójának, a Berzsenyi Rádiónak a 2012. februári megszűnése után jött létre. A
frekvenciát sokáig nem használták, majd 2014 végén a műsorszolgáltatás helyét akkor az NMHH bejegyzése szerint a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség vette át. A hozzájuk eljuttatott online kérdőív kérdéseire válaszolva elmondták, hogy indulásukkor szerették volna úgy kialakítani műsorstruktúrájukat, hogy abból a hallgatók információt szerezhessenek, megismerhessék a helyi vonatkozású hírek hátterét és alkalomadtán szórakozhassanak is.
A rádió Szombathelyen fogható a város szinte teljes egészét lefedi a frekvencia, ami közösségi
műsorszolgáltatásként található meg. Műsorainak körülbelül 30%-a foglalkozik egyházi tematikával és
rendkívül hangsúlyos a sport és egészség témakörök jelenléte. Nagy hangsúlyt fordítanak az értékközvetítésre, és a helyi intézményekkel, szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolnak.

A rádió szerkezete és műsorstruktúrája egyfajta keresztezése a vallási rádiók és a helyi kereskedelmi rádiók sajátosságainak. A Credo Rádió kis stábbal dolgozik bármely helyi, kereskedelmi rádióhoz hasonlóan 12 munkatársuk van, de van közöttük lelkes önkéntes is. A munkából kiveszik a részüket a szombathelyi evangélikus egyházközösség lelkészei is, akik elsősorban egyházi tematikájú műsorokat szerkesztenek. A zenéjük hasonlóságot mutat a helyi kereskedelmi rádiók pop stílusú, mainstream zenei kínálatával.

Emellett több internetes csatorna is létezik Magyarországon, amelyek vagy csak zenei programot sugároznak,
vagy olykor saját műsort is gyártanak. Ilyenek például:

Tudsz másról és kimaradt?
Írd meg nekünk!

Készült a vallási rádiókról írott szakdolgozatom alapján, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Vallástudomány MA szakán írtam.