Álljunk meg egy szóra: A beszédszervek

Álljunk meg egy szóra: A beszédszervek

Egyre érdekesebb és mélyebb bugyrait ismerjük meg a beszédünknek. 
Ma garantáltan tátva marad a szánk!
Mikonya Ildokó cikkje - a szerk,
szaj_1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önvizsgálat után továbbra is tekintsünk önmagunkra, most azonban fizikai valónkra, a beszédünket kiszolgáló apparátusra, azaz beszédszerveinkre. 
A beszéd igen bonyolult folyamatában az alábbi szervek vesznek részt:

 • az agy (központi idegrendszer, és kapcsolódó idegpályák)
 • a tüdő (beszédlégzés)
 • a gégefő (hangforrás)
 • a toldalékcső: azaz a garat-, orr- és szájüreg (a hangzók képzése)
 • a hallószerv.

Mi is kell a beszédhez?

 • az idegrendszer által irányított, jól működő hallási funkciók
 • biztos beszédlégzés
 • helyes hangadás
 • helyes artikuláció
 • az anyanyelv törvényszerűségeinek ismerete
 • ezen törvényszerűségek alkalmazása.

Maga a beszédkészség anatómiai adottságaink következménye, de korrekciókkal, gyakorlással változtatható, módosítható, folyamatosan fejleszthető bizonyos határokon belül. A beszédtechnika a beszéd akusztikájának javításával foglalkozik, területei pedig a következők:

 • relaxáció
 • beszédlégzés kialakítása
 • tiszta hangadás
 • tiszta hangzóképzés, hangkapcsolatok pontosítása
 • intonációs eszközök fejlesztése (tempó, ritmus, dallam, hangsúly, hangszínváltások, szünetek).

Következő héten a légzőszerveink kapnak külön figyelmet, megismerkedünk az élettani és a beszédlégzés közötti különbséggel, illetve néhány gyakorlatot is kaptok a helyes beszédlégzés elsajátításához!